Dr Witold Pronobis, przewodnik po Berlinie i Poczdamie

Oprócz wszechstronnej prezentacji obu miast, oferuję także pomoc przy opracowaniu programu zwiedzania; rezerwacji hotelu i posiłków, załatwieniu "wstępów" do muzeów, na kopułę Reichstagu i rozmaite propozycje kulturalne i sportowe Berlina (teatry, koncerty, mecze piłkarskie itp.)

Moją podstawową ofertę przewodnicką, jaką będzie kilkugodzinny spacer po Berlinie czy Poczdamie, mający zapoznać Państwa z miejscami najbardziej godnymi zobaczenia w obu tych miastach, poszerzam też propozycjami tras specjalnych: Polacy XIX-wiecznego Berlina; berlińscy Żydzi; Berlin pod rządami nazistów; śladami historii berlińskiego muru; Poczdam - rezydencje pruskich królów; Zossen- Wünsdorf, skąd dowództwo Wehrmachtu kierowało frontami drugiej wojny światowej, czy ruiny XIX-wiecznego, podberlińskiego szpitala przeciwgruźliczego w Beelitz/Heilstätten.