Dr Witold Pronobis, przewodnik po Berlinie i Poczdamie

Oprócz podstawowej oferty przewodnickiej, jaką będzie kilkugodzinny spacer po Berlinie czy Poczdamie by zapoznać Państwa z miejscami najbardziej godnymi pokazania w obu tych miastach, proponuję też trasy specjalne: Polskimi śladami w Berlinie, Berlińscy Żydzi, Berlin pod rządami nazistów, wydarzenia z historii berlińskiego muru, Poczdam - rezydencje pruskich królów, pobliską miejscowość Zossen, czy- ruiny ogromnego, podberlińskiego szpitala przeciwgruźliczego w Beelitz/Heilstätten.
Oferuję wszelką pomoc m.in. przy opracowaniu programu zwiedzania; rezerwacji hotelu i posiłków, załatwieniu darmowego wejścia na kopułę Reichstagu, czy tzw. ścieżki pamięci muru przy Bernauerstrasse, a dla młodzieży szkolnej bezpłatny wstęp do muzeum Pergamon lub Neues Museum itd..

Propozycja wycieczki szkolnej dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. - Znajdą tu Panstwo propozycję konspektu do takiej wycieczki (w tym cele wychowawcze i merytioryczne) oraz sugestie, w jaki sposób przygotowć do niej uczniów. Zapraszam Witold Pronobis.

Żydowski Berlin. Warto zapoznać się z tym dokumentem - znajdą tu Panstwo ciekawą, ale też i bolesną historię Berlińskich Żydów.

Polska ambasada w Berlinie. Nie wygląda dobrze...