Anträge und Publikakionen (Seite in Bearbeitung)

 

Dr Witold Pronobis jest historykiem,  specjalizującym się w najnowszej historii Polski i Niemiec, z bogatym dorobkiem publicystycznym dotyczącym tej problematyki. W „Wikipedii”, pod hasłem z jego nazwiskiem znajdą Państwo najważniejsze pozycje książkowe i tytuły artykułów opublikowanych w ostatnich latach. Ma on w swoim dorobku okres pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownictwo komórki archiwalno-badawczej w Dziale Badań i Analiz Radia Wolna Europa, stanowisko dziennikarza programowego w Rozgłośni Polskiej RWE. Stworzył i kierował Ośrodkiem Polsko-Niemieckiego Dialogu Ponadgranicznego w Marwicach. Obecnie Witold Pronobis prowadzi w Berlinie samodzielne badania dotyczące następujących tematów:

________________________________________________________________________________

Specjalizacja którą posiada jest powodem organizowania przez różne instytucje i organizacje (polskie i niemieckie) spotkań z nim na tematy dotyczące przedmiotu jego  zaintersowań badawczych lub doświadczeń życiowych i zawodowych. Ostatnio m.in.:

Artykuł w Zeszytach Historycznych Artykuł w Zeszytach Historycznych Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku

 

Rozmowa z prof. Władysławem Bartoszewskim Artykuł Witolda Pronobisa w paryskiej Kulturze