Die Presse (Seite in Bearbeitung)

List gratulacyjny dla dr Witolda Pronobisa od Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Billa Clintona