Dotychczasowe, niektóre wydawnictwa książkowe dr Witolda Pronobisa.

"Polska I świat w XX wieku"
EDITIONS SPOTKANIA
 
"Jan Alfred Reguła - Historia Komunistycznej Partji Polski w świetle faktów i dokumentów"
PORTA
"Świat i Polska w dwudziestym wieku"
EDITIONS SPOTKANIA
"ISTRIA
Przewodnik Turystyczny i poradnik urlopowy"
-wspólnie z Magdaleną Sułkowską
EDITIONS SPOTKANIA