Brama Brandenburska

Po skontaktowaniu się ze mną, udostępnię opracowane przez siebie "Aneksy", z materiałami które pomogą w przygotowaniu lub bezpośrednio przy zwiedzaniu Berlina i okolic:

- pomoc w zwiedzaniu Nowego Muzeum (Neues Museum) i Muzeum Pergamońskiego (Pergamonmuseum) . Stan: lato 2020;
- konspekt metodyczny dla nauczycieli, organizujących swoim uczniom wycieczkę do Berlina/Poczdamu;
- program "zabaw ulicznych", czyli propozycje aktywizacji uczniów podczas zwiedzania Berlina/Poczdamu;
- jak władze III RP 30 lat remontują polską ambasadę na Unter der Linden;
- szczegółowy przewodnik dla uczestników podróży własną (lub wyczarterowaną) łodzią motorową wodnymi drogami wodnymi Berlina i Poczdamu;
- programy tras specjalnych dla grup zainteresowanych wybranymi tematami historycznymi, politycznymi czy społecznymi Berlina:
   a)  Śladami berlińskich Żydów;
   b)  Berlin, symbol zimnej wojny (mur berliński);
   c)   "polski Berlin";
   d)  Berlin pod rządami nazistów;
   e)  Poczdam - rezydencje pruskich królów;
   f)  Zossen-Wünsdorf;
   g)  Beelitz/Heilstätten.