Dr Witold Pronobis, przewodnik po Berlinie i Poczdamie

   1)  konspekt metodyczny dla nauczycieli, organizujących swoim uczniom wycieczkę do Berlina/Poczdamu;
   2)  pomoc w zwiedzaniu Nowego Muzeum (Neues Museum) i Muzeum Pergamońskiego (Pergamonmuseum) . Stan: lato 2020;
   4)  "Zabawy uliczne", czyli propozycje aktywizacji uczniów podczas zwiedzania Berlina/Poczdamu;
   5)  jak władze III RP 30 lat remontują polską ambasadę na Unter der Linden;

Programy tras specjalnych dla grup zainteresowanych wybranymi tematami historycznymi, politycznymi czy społecznymi Berlina:
   a)  Śladami berlińskich Żydów,
   b)  Berlin, symbol zimnej wojny (mur berliński),
   c)   "polski Berlin",
   d)  Berlin pod rządami nazistów,
   e)  Berlin Wschodni - Aleja Stalina,
   f)  Poczdam - rezydencje pruskich królów,
   g)  Zossen-Wünsdorf,
   h)  Beelitz/Heilstätten.
   i)  Miasteczko Wildau.
   j)  Miejscowość o nazwie Niederlehme.
   k)  Przewodnik dla uczestników podróży drogami wodnymi Berlina i Poczdamu;